ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานนิทรรศการ "Success Story Symposium SESA 17 : 2018" ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายบุญตา จันทร์เวียง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2563,16:24  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายนาวิน ใจสุทธิ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,13:58  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายนาวิน ใจสุทธิ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,13:57  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ACTIVE LEARNING ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (สพม.17)
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรธนา หอมทิพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,12:00  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..