ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กลยุทธ์ 3P-2R Model โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี (อ่าน 28) 20 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 3502) 14 มี.ค. 65
ประกวดราคาซื้อพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสสนเทศโรงเรียนทุ่งขนานวิทยาเพื่อชุมชนตำบลทุ่งขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 3589) 29 ธ.ค. 64
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการเปิดเรียนตามปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3740) 28 ต.ค. 64
แนวทางปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3731) 23 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติการรับวัคซีน (อ่าน 3592) 23 ต.ค. 64
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นร. ม.1 และ ม.4 มอบตัวและรับอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 3670) 17 มิ.ย. 64
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 3668) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 3651) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3667) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 3652) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 3630) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3632) 31 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3558) 30 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3574) 30 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดใบมอบตัว ม.4 (อ่าน 3544) 16 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดใบมอบตัว ม.1 (อ่าน 3535) 16 พ.ค. 64
ประชุมออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2564 (อ่าน 3650) 15 ม.ค. 64
รับการนิเทศ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอนในสภาวะแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก สำนักง (อ่าน 3616) 15 ม.ค. 64
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid19) รอบ2 (อ่าน 6598) 29 ธ.ค. 63
มาตรการการตรวจคัดกรองเผ้าระวังและร่วมป้องกันโรคโควิด - 19 ของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา #ขอความร่วมมือร่ว (อ่าน 6337) 16 มี.ค. 63