ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กลยุทธ์ 3P-2R Model โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี (อ่าน 359) 20 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 3862) 14 มี.ค. 65