ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 61) 19 ส.ค. 63
หนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง ในการทดลองเปิดเรียน onsite (อ่าน 81) 13 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียน การทดลองเปิดโรงเรียน onsite ในช่วงสถานการณ์ covid19 (อ่าน 70) 13 ส.ค. 63
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 125) 01 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เรียนในโรงเรียนทุ่งขนานว (อ่าน 529) 28 พ.ค. 63
การรายงานตัว มอบตัว นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 230) 27 พ.ค. 63
ผังรายการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 161) 20 พ.ค. 63
ผังรายการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 154) 20 พ.ค. 63
ผังรายการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 172) 20 พ.ค. 63
ช่องทางการเข้าชมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านจานดาวเทียมแบบต่าง ๆ ดังนี้ (อ่าน 176) 20 พ.ค. 63
แนวทางการทดลองเรียน (DLTV) ของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 (อ่าน 127) 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 256) 14 พ.ค. 63
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 237) 16 มี.ค. 63
มาตรการการตรวจคัดกรองเผ้าระวังและร่วมป้องกันโรคโควิด - 19 ของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา #ขอความร่วมมือร่ว (อ่าน 41) 16 มี.ค. 63
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 215) 14 ก.พ. 63