คณะผู้บริหาร

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-762-3681
อีเมล์ : kornkanokdasri@gmail.com

นางสาววรรธนา หอมทิพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา