ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
เปรียบโอเน็ตม.3-เขต-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.05 KB 31
ฉบับที่-5-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.72 KB 32
ฉบับที่-5-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.16 KB 28
ฉบับที่-2-ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 28
TB-M.6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.07 KB 29
TB-M.3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 29
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 28
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน (1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 28
ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.79 KB 28
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.83 KB 34
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศใช้มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.36 KB 29
ฝ่ายบุคคล
สำเนา การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุ่งขนานวิท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.09 KB 29
ระเบียบบ้านพักทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.48 KB 42
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.17 KB 29
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.74 KB 29
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนกรกฎาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.54 KB 29
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนมิถุนายน63 Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 30
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 34.69 KB 31