ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 43
ใบมอบตัว ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 99
ใบมอบตัว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.17 KB 98
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.87 KB 123
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.11 KB 115
เปรียบโอเน็ตม.3-เขต-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.05 KB 48448
ฉบับที่-5-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.72 KB 48375
ฉบับที่-5-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.16 KB 48183
ฉบับที่-2-ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 48469
TB-M.6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.07 KB 48511
TB-M.3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 48196
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 48600
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน (1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 48577
ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.79 KB 48251
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.83 KB 48265
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศใช้มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.36 KB 48244
ฝ่ายบุคคล
สำเนา การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุ่งขนานวิท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.09 KB 48342
ระเบียบบ้านพักทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.48 KB 48537
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.17 KB 48472
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.74 KB 48495
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนกรกฎาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.54 KB 48243
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนมิถุนายน63 Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 48443
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 34.69 KB 48540
วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึก Reading newspaper สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 9655