ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 41
ใบมอบตัว ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 98
ใบมอบตัว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.17 KB 97
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.87 KB 121
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.11 KB 114
เปรียบโอเน็ตม.3-เขต-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.05 KB 48447
ฉบับที่-5-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.72 KB 48374
ฉบับที่-5-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.16 KB 48182
ฉบับที่-2-ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 48468
TB-M.6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.07 KB 48510
TB-M.3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 48195
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 48598
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน (1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 48576
ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.79 KB 48248
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.83 KB 48263
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศใช้มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.36 KB 48243
ฝ่ายบุคคล
สำเนา การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุ่งขนานวิท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.09 KB 48341
ระเบียบบ้านพักทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.48 KB 48536
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.17 KB 48470
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.74 KB 48494
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนกรกฎาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.54 KB 48242
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนมิถุนายน63 Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 48442
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 34.69 KB 48539
วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึก Reading newspaper สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 9654