ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 52
ใบมอบตัว ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 122
ใบมอบตัว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.17 KB 121
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.87 KB 146
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.11 KB 138
เปรียบโอเน็ตม.3-เขต-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.05 KB 48471
ฉบับที่-5-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.72 KB 48382
ฉบับที่-5-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.16 KB 48206
ฉบับที่-2-ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 48476
TB-M.6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.07 KB 48518
TB-M.3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 48203
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 48608
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน (1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 48584
ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.79 KB 48258
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.83 KB 48272
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศใช้มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.36 KB 48251
ฝ่ายบุคคล
สำเนา การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุ่งขนานวิท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.09 KB 48349
ระเบียบบ้านพักทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.48 KB 48544
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.17 KB 48495
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.74 KB 48502
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนกรกฎาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.54 KB 48250
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนมิถุนายน63 Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 48450
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 34.69 KB 48547
วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึก Reading newspaper สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 9687